top of page

O Petrici Kerempuhu

Petrica Kerempuh, obrt za podršku u učenju i instrukcije, namijenjen je djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, različitih kognitivnih i psihofizičkih sposobnosti ( djeci urednog razvoja, djeci s posebnim potrebama- potencijalno darovitoj i djeci s poteškoćama u razvoju) kroz sve nastavne predmete.

Podrška u rješavanju svakodnevnih obrazovnih zadataka i obaveza, odnosno podrška u rješavanju domaćih zadaća, izradi projekata, plakata, pokusa, prezentacija, pisanju lektira, učenju, obrazlaganju, razjašnjavanju, ponavljanju, uvježbavanju i usvajanju nastavnih sadržaja izmjenom različitih oblika rada, usmjeravanjem razvojno- emotivne privlačnosti učenika pravim sadržajima, odnosno pomno biranoj i pripremljenoj razini sadržaja, kvaliteti sadržaja, ekstenzitetu (opsegu) i intenzitetu ( dubini) sadržaja, zanimljivosti sadržaja, te ozračju u kojem se sadržaji ostvaruju, a usmjerena je na stvaranje ugode i zadovoljstva u nastavnom procesu, te traži od učenika da radi nešto korisno, najbolje što može, te da ocjenjuje i poboljšava svoj rad koji uvijek godi.

Cilj je, stalnim stručnim usavršavanjem i stjecanjem novih vještina, održavanjem visoke kakvoće obrazovanja, podizanjem kvalitete sadržaja iz godine u godinu, praćenjem razvoja i promjena u društvu, te njihovim primjerenim transferiranjem u rad, poticati zdravu raznolikost obrazovnih mogućnosti i činiti školsko ozračje potpunijim, raznovrsnijim i cjelovitijim kao preduvjetom za cjeloživotno, trajno obrazovanje, uspješno obavljanje radnih funkcija, odnosno za veće životne šanse u svijetu koji se mijenja.

Opremljenost prostora obrta svim potrebnim nastavnim i didaktičkim alatima od kojih treba istaknuti „ Pametni zaslon“ koji u sebi ima ugrađene senzore za dodir te može prikazivati multimedijski sadržaj s radne površine ugrađenog ili nekog drugog računala, poput mozabooka, interaktivnog obrazovnog prezentacijskog softwarea za nastavnike a putem kojega se mogu izraditi bilježnice ili načiniti interaktivne digitalne knjige te dopuniti slikama, crtežima, obrazovnim videima i audio snimcima, interaktivnim 3D scenama i zadaćama, omogućuje učenicima rješavanje zadataka različite složenosti, samostalno otkrivanje, istraživanje i rješavanje problemskih situacija, pronalaženje pomoćnih sredstava kroz aktivnosti u kojima se osigurava visok stupanj samostalnosti i nadzora nad organizacijom, tijekom i smjerom istih. Učenici na taj način postaju surealizatori odgojno- obrazovnog procesa, te su u mogućnosti propitkivati, istraživati, stvarati, kreirati, odnosno stvaralački iskazivati svoje mogućnosti i sposobnosti. Zaslon prati i pohranjuje gradivo odrađeno na poduci te šalje (i/ ili printa) učeniku i/ili roditelju na željenu platformu, mobitel, laptop, mail itd. Roditelj i učenik nakon odrađene poduke imaju uvid u sve što se na poduci radilo a omogućuje učeniku/ roditelju ponavljanje i provjeru ukoliko je potrebno. Učenik piše olovkom za interaktivne zaslone ili prstima( pogodno za učenike s poteškoćama u razvoju) izravno po pripremljenim sadržajima na zaslonu te svoje instrukcije „nosi sa sobom“.

bottom of page