top of page
4.png

Petrica Kerempuh

Gladan znanja.

UPISI
2023./2024.

PRVI POLUGODIŠNJI PROGRAM_edited.jpg

Tu smo za vas.

Petrica Kerempuh okuplja tim stručnjaka kako bi djeci

različitih uzrasta te kognitivnih i psihofizičkih sposobnosti

pružio podršku kroz sve nastavne predmete i obrazovne zadatke,

po potrebi ili kontinuirano uz neki od naših paketa sati.

PODRŠKA U UČENJU

Podrška u rješavanju svakodnevnih obrazovnih zadataka i obaveza, domaćih zadaća, izradi projekata, plakata, pokusa, prezentacija, pisanju lektira, učenju, obrazlaganju, razjašnjavanju, ponavljanju, uvježbavanju i usvajanju nastavnih sadržaja.

1. - 4. RAZRED

Stručna podrška za polaznike razredne nastave.

DJECA UREDNOG RAZVOJA

Stručna podrška/ instrukcije za djecu koja uglavnom lako savladavaju i izvršavaju nastavne zadatke ali im je ponekad potrebna potkrijepa, usmjerenje ili provjera, posebno ako roditelji zbog poslovnih ili drugih obaveza nisu u mogućnosti pružiti istu, ili su djeca zbog bolesti ili posvećenosti drugim aktivnostima u zaostatku s gradivom ili školskim zadacima.

SVI NASTAVNI PREDMETI

Stručna podrška/ instrukcije uz stručne suradnike za sve nastavne predmeta osnovnog i srednjoškolskog kurikuluma prema vašim potrebama.

INSTRUKCIJE

Obrazlaganje, razjašnjavanje, ponavljanje, uvježbavanje i usvajanje nastavnih sadržaja .

5. - 8. RAZRED

Stručna podrška/ instrukcije za polaznike 5.- 8. razreda osnovne škole.

DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Stručna podrška za djecu s određenim kognitivnim i psihofizičkim poteškoćama koje otežavaju intelektualno, emocionalno ili socijalno funkcioniranje.

OPREMLJENOST PROSTORA/

PAMETNI ZASLON

„ Pametni zaslon“ koji u sebi ima ugrađene senzore za dodir te može prikazivati multimedijski sadržaj s radne površine ugrađenog ili nekog drugog računala. Zaslon prati i pohranjuje gradivo odrađeno na poduci te šalje i/ ili printa učeniku i/ili roditelju na željenu platformu, mobitel, laptop, mail itd. Roditelj i učenik nakon odrađene poduke imaju uvid u sve što se na poduci radilo a omogućuje učeniku/ roditelju ponavljanje i provjeru ukoliko je potrebno. Učenik piše olovkom za interaktivne zaslone ili prstima( pogodno za učenike s poteškoćama u razvoju) izravno po pripremljenim sadržajima na zaslonu te svoje instrukcije „nosi sa sobom“.

RADIONICE

Organizirane radionice s posebnom tematikom u unutarnjem ili vanjskom prostoru ( konkretnoj stvarnosti).

SREDNJA ŠKOLA

Stručna podrška/ instrukcije za polaznike srednjih škola.

POTENCIJALNO DAROVITA DJECA

Stručna podrška/ instrukcije za djecu s iznadprosječnim kognitivnim sposobnostima koja žele izmjene ili specifične oblike rada, usmjeravanje razvojno- emotivne privlačnosti pravim sadržajima, pomno biranu i pripremljenu razinu sadržaja, kvalitetu sadržaja, ekstenzitet (opseg) i intenzitet

 ( dubinu) sadržaja, zanimljivost sadržaja, te ozračje u kojem se sadržaji ostvaruju, usmjereno na stvaranje ugode i zadovoljstva u nastavnom procesu, te traži od učenika da radi nešto korisno, najbolje što može, te da ocjenjuje i poboljšava svoj rad koji uvijek godi.

PAKETI SATI

Mogućnost odabira paketa kojima možete uštedjeti i rezervirati termine te djetetu osigurati kontinuirani rad.

PODUKA 1 : 1

Stručna podrška/ instrukcije na razini polaznik : predavač.

PODUKA 2 : 1

Stručna podrška/ instrukcije na razini dvoje polaznika : predavač. Polaznici dijele cijenu sata.

PODUKA 3 : 1

Stručna podrška/ instrukcije na razini troje polaznika : predavač. Polaznici dijele cijenu sata.

STRUČNI SURADNICI

Milenka Pervan Stipić, prof. hrvatskog jezika i književnosti

Ana Livojević, mag. educ. hist.

Kristina Fisel, prof. njemačkog jezika i književnosti i sociologije

Daniela Marčetić, mag. educ. math.

Kristina Cindrić Banović, mag. primarnog obrazovanja

Nataša Petković, dipl. uč.

Natalie Sladin, struc. spec. oec.

Željka Obrovac, prof. kemije i biologije

Andrea Vranić, dipl. uč. 

Margareta Kulaš, prof.savjetnik geografije

Tanja Mihaljević, prof.savjetnik fizike i kemije

Slađana Cvitičanin, prof. kemije i biologije

Petra Pajić, prof. hrvatskog jezika i književnosti

Podrška.

Danas kada većina roditelja, povrh vlastitih poslovnih obaveza, nema mogućnosti biti cjelovita podrška djeci u svladavanju svakodnevnih obrazovnih zadataka, ista jest nerijetko nužnost, ne i luksuz.

“ Podučavati kako svladati poteškoće, a da jedina nagrada bude široki uvid, povećana snaga.”

( Key, 2000., str. 179-180)

Kontakt

Senjska ulica 102, Karlovac

0981855005

bottom of page